Bp 35 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:48, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Podpora výuky dynamických systémů – I.[edit]

Autor: Zbyněk Hegr

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a měřením základních charakteristik systémů. První část je zaměřena na základní teoretický rozbor. Druhá část je zaměřena na praktické měření, zpracování a vyhodnocení naměřených charakteristik. Měření byla provedena na třech modelech helikoptér.

Bp 2006 hegr zbynek.pdf