Bp 348 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:20, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Základní úlohy s ALTERA DE2[edit]

Autor: Martin Štěpánek


Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Tato práce byla vytvořena pro seznámení s perifériemi VGA a LCD a s programovatelným hradlovým polem (FPGA), kterým se tyto periférie ovládají, na vývojové desce Altera DE2 pro předmět A0B35SPS (Struktury počítačových systémů). Studenti se učí s těmito periferiemi pomocí navržených úloh, které jsou vyřešeny v této práci. Pro seznámení s prostředím Quarus 9.1 sp2 a se základními perifériemi byly úlohy zpracovány ve schematickém návrhu pomocí čítačů. Dalším stupněm řešení úloh bylo jejich zpracování v jazyce VHDL, který je dále také popisován.


Bp 2011 stepanek martin.pdf