Bp 333 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:18, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Webová podpora výuky v laboratoři Allen-Bradley[edit]

Autor: Lukáš Bundil


Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření podkladů a materiálů pro práci s laboratorními modely, které se nachází v laboratoři Allen–Bradley (K23). Tyto modely slouží k podpoře výuky předmětů na Katedře řídicí techniky a jedná se konkrétně o modely Inverzní kyvadlo P1, Servomechanismus S1, Servomechanismus S2, Kulička na tyči K1 a Tepelná soustava T1. Pro tyto účely byly pořízeny fotografie modelů, vytvořeny popisy jednotlivých modelů, informace pro studenty a vyučující a zadání pro identifikaci a řízení laboratorních modelů. Veškeré informace jsou umístěny na webových stránkách laboratoře, které za účelem podpory výuky vznikly a které tak budou sloužit studentům i vyučujícím při výuce.


Bp 2011 bundil lukas.pdf