Bp 332 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:18, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Klasické i moderní řízení spínaných měničů[edit]

Autor: Petr Adámek

Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Úkolem této práce je sestavit několik spínaných DC/DC měničů a navrhnout pro ně klasické regulátory. DC/DC měniče představují v této práci dva základní měniče, snižující měnič a zvyšující měnič. Klasické regulátory jsou dvoupolohový regulátor a číslicový PID regulátor. K řízení měničů je použit mikroprocesor ATmega8, který komunikuje pomocí sériové linky s počítačem. Zátěž měniče představuje proměnný lineární odpor, který simuluje změnu zatížení měniče. Výsledkem práce je porovnání vlivu různých typů regulátorů na výstupní napětí měniče při různých hodnotách zátěže.


Bp 2011 adamek petr.pdf