Bp 331 cz

From DCEwiki
Revision as of 15:11, 30 June 2014 by Zahrada1 (talk | contribs) (Využití programovatelných automatů SIMATIC S7-200 a logického modulu LOGO!)
Jump to: navigation, search

Využití programovatelných automatů SIMATIC S7-200 a logického modulu LOGO!

Autor: Vladimír Zrůst

Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce se zabývá programovatelnými mikrosystémy Siemens Simatic S7-200 a LOGO!, a využitím jejich rozšiřujících modulů a operátorských panelů. V úvodu se věnuje dotykovému panelu TP 177micro, včetně popisu tvorby vizualizačního projektu v softwarovém nástroji WinCC Flexible Micro. Dále obsahuje české návody pro ovládání textového panelu LOGO! TD a řízení logického modulu LOGO! pomocí GSM modulu. Poslední část práce se zabývá využitím propojení mikrosystémů Simatic S7-200 a LOGO! v režimu master-slave prostřednictvím AS interface.


Bp 2011 zrust vladimir.pdf