Bp 32 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:48, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Implementace modelu chování výrobců elektrické energie v liberalizovaném tržním prostředí v ČR

Autor: Petr Filas

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Bakalářská práce se zabývá implementací modelu chování výrobců elektrické energie v liberalizovaném tržním prostředí ČR v softwaru Matlab. Tato úloha byla řešena pomocí lineární optimalizace, jejímž výsledkem je ekonomicky optimální nabídka silové elektřiny a podpůrných služeb jednotlivých výrobců, se kterou se snaží uplatnit na energetickém trhu. Tato práce navazuje na principy, které byly již vytvořeny v rámci jiného projektu a přináší několik vylepšení spolu s jejich programovou implementací a interpretací dosažených výsledků.

Bp 2006 filas petr.pdf