Bp 323 cz

From DCEwiki
Revision as of 01:14, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Monitoring teploty[edit]

Autor: Zmrhal Martin


Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


V předložené práci je pojednáváno o možnostech měření teploty v serverovně a následném sběru teplotních dat do PC. Bylo vybráno komerčně dostupné řešení pomocí sběrnice 1-Wire od firmy Maxim Integrated Products a sestaveno zařízení pro sběr dat z teplotních senzorů. Toto zařízení umožňuje přímé připojení k PC, pro které byla napsána aplikace zpracovávající data a umožnující tvorbu grafů teploty pomocí aplikace RRDtool. Následně byl celý měřící systém zapojen v serverovně budovy FEL na Karlově náměstí, kde bude sloužit pro dlouhodobý monitoring teploty.


Bp 2010 zmrhal martin.pdf