Bp 319 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:17, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Simulace a řízení ventilace dálničních tunelů[edit]

Autor: Šulc Jan


Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se se základními principy větrání a s fyzikálními ději ovlivňujícími zplodiny v dálničních tunelech. Potom bylo zapotřebí navrhnout univerzální simulátor koncentrací škodlivin včetně algoritmu pro provozní větrání v libovolném dálničním tunelu. Simulátor byl otestován na dvou dálničních tunelech - Radejčín a Klimkovice, přičemž tunel Radejčín je v současné době v realizaci a bude vybaven vzduchotechnikou. Před nasazením vzduchotechniky do provozu je nutné provést simulace pro různé dopravní situace. Firma Spel a.s. může využít tento simulátor při výstavbě dalších dálničních tunelů.


Bp 2010 sulc jan.pdf