Bp 316 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:17, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Inerciální senzorická síť[edit]

Autor: Salášek Jan

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce bylo realizovat síť několika uzlů inerciálních MEMS senzorů skládající se z tříosého gyroskopu, akcelerometru a magnetometru. Každých uzel obsahuje inerciální jednotku složenou ze senzoru a mikrokontroléru, který pomocí naměřených dat počítá absolutní polohu objektu vůči zemi. Naměřená data ze senzoru nebo vypočtené informace o poloze je pak možné posílat bezdrátově pomocí technologie ZigBee do centrálního uzlu. Zařízení obsahuje ještě sběrnici CAN, která umožňuje vytvořit síť spojenou vodiči. Tuto sběrnici je možné využít také pro komunikaci s jednotkou, která zaznamenává data na paměťovou kartu. Zařízení počítá s možností připojení dalších periferií. Vytvořený hardware je navržen tak, aby se dal využívat jako mobilní zařízení.


Bp 2010 salasek jan.pdf