Bp 314 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:16, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Řízení rychlých servopohonů[edit]

Autor: Prudek Lubomír

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF

314 fig.gif


Tato bakalářská práce se zabývá konverzí programu do standardního jazyka s využitím funkcí pro řízení servopohonů PLCopen a dále rozšiřuje program o část pro řízení pátého lineárního motoru pro nahazování koulí spolu s detekci nahozených kouli na přehazovací ramínka. Bakalářská práce je navíc doplněna o postup při vytvoření výukového materiálu pro seznámení studentů s polohovými zařízeními.


Bp 2010 prudek lubomir.pdf