Bp 307 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:16, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Analýza řídicího systému kotle na biomasu[edit]

Autor: Marek Michal

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF

307 fig.gif

Cílem této práce bylo navrhnout optimální řešení pro teplárnu středního výkonu, v níž probíhají nežádoucí oscilace výstupních veličin - elektrické energie a průtoku přehřáté páry. Výsledkem práce jsou návrhy pro zmírnění, nebo úplné odstranění nežádoucích jevů, které provázejí identifikovaná zapojení regulačních obvodů.


Bp 2010 marek michal.pdf