Bp 301 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:15, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Podpora výuky v laboratoři K23[edit]

Autor: Charvát David

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce bylo vypracování výukových materiálů pro laboratorní modely a programovatelné automaty, které se nachází v Laboratoři K23 (Allen-Bradley). Jedná se o modely Vodárny V1 - V4, Vodárny V5 a Vodní elektrárny E1. Byly pořízeny jejich fotografie a zhotoveny popisy, informace pro studenty a zadání pro laboratorní úlohy. Pro budoucí rozšíření byly pro ostatní modely pořízeny fotografie se stručným popisem. Dále byly v rámci práce vytvořeny materiály popisující historii laboratoře a její současné uspořádání. Vše je prezentováno na nově vytvořených webových stránkách laboratoře na serveru Katedry řídicí techniky. Stránky budou sloužit studentům při výuce teorie řízení nejen v základních kurzech bakalářského studia. Většina textů byla přeložena do anglického jazyka.


Bp 2010 charvat david.pdf