Bp 299 cz

From DCEwiki
Revision as of 01:12, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Grafické rozhraní pro inerciálně stabilizovanou leteckou kamerovou základnu[edit]

Autor: Hák Josef

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Tato práce pojednává o návrhu a programování grafického uživatelského rozhraní určeného ke komunikaci se stabilizovanou kamerovou základnou pro bezpilotní letoun, která je vyvíjena na Katedře řídicí techniky. Program slouží hlavně ke zpracování a analýze přijímaných dat a k jejich zobrazování formou grafů. Takto přijímá také údaje z GPS přijímače a zobrazuje odpovídající polohu na mapě. Způsob přenosu dat mezi programem a základnou přes sběrnici CAN definuje konfigurovatelný komunikační protokol. Díky tomu je možné program použít i pro komunikaci s jiným zařízením. Program je dále rozšířen o podporu sběrnice RS232 a dokáže ukládat a přehrávat přijímaná data. Zdrojový kód je dokumentován, což má usnadnit jeho další vylepšování a úpravy.

Bp 2010 hak josef.pdf