Bp 298 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:15, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Využití robota Lego Mindstorms- návrh a realizace speciálních úloh[edit]

Autor: Bělík Tomáš

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Práce se zabývá současným stavem hardwarového a softwarového vybavení stavebni-ce Lego Mindstorms, možnostmi jejího programování, realizací dvou speciálních úloh(inverzní kyvadlo a skládání Rubikovy kostky) a tvorbou webové stránky k realizo-vaným úlohám.

Bp 2010 belik tomas.pdf