Bp 297 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Vzducholoď - dynamický model

Autor: Vondra Marek

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF

Bakalářská práce se zabývá porovnáním matematicky odvozeného a experimentálně určeného modelu. Práce se zabývá výběrem vhodného regulátoru s ohledem na dynamické vlastnosti vzducholodě. Podrobně je vysvětlen výběr a návrh regulátoru. Regulátor byl navržen pro dva nezávislé režimy řízení. Pro ruční ovládání, kdy je model ovládán přes bluetooth pomocí ovládacího prvku. Autonomní řízení probíhá bez potřeby zásahu obsluhy.

Bp 2010 vondra marek.pdf