Bp 297 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:15, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Vzducholoď - dynamický model[edit]

Autor: Vondra Marek

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF

Bakalářská práce se zabývá porovnáním matematicky odvozeného a experimentálně určeného modelu. Práce se zabývá výběrem vhodného regulátoru s ohledem na dynamické vlastnosti vzducholodě. Podrobně je vysvětlen výběr a návrh regulátoru. Regulátor byl navržen pro dva nezávislé režimy řízení. Pro ruční ovládání, kdy je model ovládán přes bluetooth pomocí ovládacího prvku. Autonomní řízení probíhá bez potřeby zásahu obsluhy.

Bp 2010 vondra marek.pdf