Bp 294 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:14, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Virtuální modely laboratorních systémů[edit]

Autor: Pokorný Pavel

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF

294 fig.gif


Cílem předkládané práce je vytvořit virtuální modely některých systémů, nacházejících se v laboratoři automatického řízení K26.

Význam viruálních modelů by měl spočívát v přiblížení činnosti jejich reálných předloh studentům. Práce je členěna do tří částí. První část se zabývá matematicko-fyzikálním popisem modelu kuličky na tyči. Jedná se o zástupce systémů, které jsou v otevřené smyčce nestabilní.

Druhá (třetí) část je zaměřena na identifikaci reálného modelu UTIA (TQ). Vychází se z výsledků první části. Případně je popis doplněn o další charakteristiky reálných modelů. Z výsledných popisů jsou vytvořeny virtuální modely.


Bp 2010 pokorny pavel.pdf