Bp 289 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Elektronické řízení sekvenční převodovky

Autor: Zach Jaromír

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce je vybrat vhodný systém pro ovládání sekvenční převodovky Yamaha R6 závodního automobilu Cartech FS01 a u tohoto systému navrhnout desku pro ovládání akčních členů s využitím procesoru ARM 7 LPC21xx vyvinutého pro soutěž Eurobot. Další náplní této práce je zajistit komfort řidiči návrhem desky pro interakci pilota s automobilem, jako je zobrazení zařazeného rychlostního stupně, otáček motoru a ovládání celého systému; a pro komunikaci mezi jednotlivými moduly použít sběrnici CAN, která je nejvíce využívanou sběrnicí v automobilovém průmyslu.

Bp 2009 zach jaromir.pdf