Bp 289 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:14, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Elektronické řízení sekvenční převodovky[edit]

Autor: Zach Jaromír

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce je vybrat vhodný systém pro ovládání sekvenční převodovky Yamaha R6 závodního automobilu Cartech FS01 a u tohoto systému navrhnout desku pro ovládání akčních členů s využitím procesoru ARM 7 LPC21xx vyvinutého pro soutěž Eurobot. Další náplní této práce je zajistit komfort řidiči návrhem desky pro interakci pilota s automobilem, jako je zobrazení zařazeného rychlostního stupně, otáček motoru a ovládání celého systému; a pro komunikaci mezi jednotlivými moduly použít sběrnici CAN, která je nejvíce využívanou sběrnicí v automobilovém průmyslu.

Bp 2009 zach jaromir.pdf