Bp 27 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:47, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Telemetrická zařízení pro divoká zvířata[edit]

Autor: Rostislav Cendelín

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Tento projekt na úvod charakterizuje telemetrická zařízení, která se v současné době vyskytují na světovém trhu. Dále obsahuje rozbor problému a návrh řešení vlastního funkčního telemetrického zařízení koncipovaného na výzkum Kalouse ušatého lidmi z Pedagogické fakulty University Karlovy. Na základě návrhů a požadavků jsou konkrétně zvoleny jednotlivé části systému a jejich prvky. V poslední části je popsané konkrétní řešení systému včetně zhodnocení zvoleného návrhu a možnosti realizace a zdokonalení.

Bp 2006 cendelin rostislav.pdf