Bp 271 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:12, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Sběr dat ze senzorů formulového vozu Cartech FS01[edit]

Autor: Jiřinec Tomáš

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Sběr dat ze senzorů přestavuje v automobilech důležitou roli. Díky těmto datům je možné udržovat automobil v ideálních pracovních podmínkách, což vede k větší efektivitě, spolehlivosti a bezpečnosti. V moderních závodních autech je běžné sbírat telemetrická data. Tyto data představují důležité vodítko pro mechaniky při hledání optimálního nastavení vozu. Nicméně stejně tak jsou tyto údaje důležité pro jezdce, neboť jim umožňují detailní rozbor jejich činnosti. To umožňuje analyzovat jezdcův jízdní styl a dále ho vylepšovat nebo přizpůsobovat daným podmínkám. Předmětem této práce je navrhnout zařízení pro sběr takovýchto dat.

Bp 2009 jirinec tomas.pdf