Bp 269 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:12, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Dynamika rychlých servopohonů[edit]

Autor: Jaroš Pavel

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce se zabývá identifikací mechanického stroje - Žonglér s pěti servomotory (4 rotační, 1 lineární) a tvorbou modelu mechaniky stroje a modelu termodynamiky jeho pohonů. Nad těmito modely je navržena kinematika pro přehazování třemi koulemi. K realizaci procesu přehazování třemi koulemi je použito vačkových profilů tvořených v programu Automation studia společnosti BR.

Bp 2009 jaros pavel.pdf