Bp 259 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:11, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Vícekanálový oddělovací A/D převodník s BlueTooth výstupem[edit]

Autor: Šach Jaroslav

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací vícekanálového analogového převodníku umožňujícího bezdrátový přenos naměřených dat PC. Bezdrátové propojení musí být realizováno pomocí standardu bluetooth. Cílem projektu je také vytvoření jednoduchého obslužného software, který bude s naší aplikací komunikovat a získaná data zobrazovat.

Bp 2009 sach jaroslav.pdf