Bp 258 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Návrh inteligentního řízení novostavby rodinného domu

Autor: Smíšek Jan

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce se zabývá návrhem inteligentního řízení rodinného domu. V úvodní části jsou formulovány obecné požadavky na řízení rodinných domů se zaměřením na funkce elektroinstalace. Dále práce seznamuje s řídicí jednotkou Tecomat Foxtrot a se systémem inteligentní elektroinstalace Inels vyvíjené za spolupráce českých firem Teco a.s. a Elko EP s.r.o. V této části jsou popsány vlastnosti elektroinstalační sběrnice CIB, nejčastěji používané elektroinstalační moduly a možnosti jejich komunikace s uživatelem a na závěr jsou uve- deny možnosti nabízené integrovaným programovacím prostředím Mosaic. V rámci práce je dále proveden návrh projektu inteligentní instalace ve zvoleném typovém objektu i s cenovou kalkulací. V tomto návrhu jsou popsány použité prvky Inels, dále jejich počet, umístění,propojení a nastavení. Na jednoduchém příkladě je demonstrován postup nastavení připojených prvků a naprogramování jejich funkce.

Bp 2009 smisek jan.pdf