Bp 252 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:10, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Studijní materiály pro modelování systémů v MATLABu[edit]

Autor: Machač Jiří

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

fig1.gif


Cílem této práce je rozšířit materiály použitelné pro výuku předmětů na Katedře řídicí techniky. Většina práce se zabývá stavovými rovnicemi. Nejen, že popisuje, jak je možné tyto rovnice řešit, ale její součástí je i program, který průběhy stavů umí vykreslovat. Další část práce se popisuje vytváření virtuálního modelu. Virtuální model svým chováním odpovídá skutečnému. Student se tak může seznámit s chováním modelu ještě před tím, než přijde do laboratoře.


Bp 2009 machac jiri.pdf