Bp 245 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:09, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ovládání PC pomocí GSM[edit]

Autor: Hanzlík Lukáš

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro ovládání PC. Cílem této práce je navrhnout a realizovat zařízení, které bude schopno zapnout, vypnout a resetovat PC pomocí GSM. Komunikaci v síti GSM bude zprostředkovávat mobilní telefon připojený k zařízení. Řízení resetovacího zařízení bude obstarávat jednočipový mikroprocesor.

Bp 2009 hanzlik lukas.pdf