Bp 242 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Analýza a simulace signálů z drážních vozidel

Autor: Diringer Tomáš

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce rozebírá problematiku vzájemné kompatibility hnacích vozidel s elektronickým řízením pohonu a prostředků pro detekci vlaku. Konkrétně se jedná o nízkofrekvenční kolejové obvody, jež jsou na železnicích České a Slovenské republiky majoritně nasazovány. Práce obsahuje podrobnou analýzu signálů zpětných trakčních proudů z obou napájecích soustav v ČR používaných. U každého pozorovaného dílčího signálu je řečeno, zda-li může potenciálně ovlivňovat zmíněné kolejové obvody. Dále práce obsahuje potřebné poznatky z trakční mechaniky a její popis z hlediska řídicí techniky, zejména popisy vytvořených modelů pohybu vlaku. V poslední řadě práce obsahuje ideový návrh generátoru typických průběhů zpětného trakčního proudu a souhrn základních požadavků na něj.

Bp 2009 diringer tomas.pdf