Bp 237 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:08, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Výukový model pro intuitívni výuku regulace se systémy PLC[edit]

Autor: Trungel Tomáš

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Tfig1.gif


Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a skonštruovať reálny model, pomocou ktorého je možné pripojiť tepelnú sústavu k PLC, PC. Následne navrhnúť jednoduchý softvér pre riadenie danej sústavy a ukázanie pár základných algoritmov regulácie. Taktiež navrhnúť vizuálne okno, zabezpečujúce jednoduchú a kompatibilnú komunikáciu medzi užívateľom a riadiacim programom.

Bp 2009 trungel tomas.pdf