Bp 22 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:47, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Systém inteligentní elektroinstalace[edit]

Autor: Vach Radomír

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

22img.gif

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat přijímací modul a vysílací jednotky komunikující mezi sebou dvouvodičovým vedením (napájení, zem). Jednotka musí být schopná připojení ke sběrnici I2C nebo RS 485. Další podmínkou bylo najít nejlevnější možné řešení této úlohy.

Bp 2006 vach radomir.pdf