Difference between revisions of "Bp 218 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 
[[Bakalářské práce 2008]]
  
Cílem této bakaláøské práce je doplnit øízení mechanického manipulátoru s pìti stupni
+
Cílem této bakalářské práce je doplnit řízení mechanického manipulátoru s pěti stupni volnosti robotu  
volnosti robotu HERO, který byl modernizován v rámci bakaláøských prací realizovaných
+
HERO, který byl modernizován v rámci bakalářských prací realizovaných v roce 2007.  
v roce 2007.
+
 
Ruka bude vybavena pohony firmy Maxon motor a.g. napojenými pøes sbìrnici CANopen
+
Ruka bude vybavena pohony firmy Maxon motor a.g. napojenými přes sběrnici CANopen na stávající řídicí
na stávající øídicí poèítaè a ovládána instalovanou øídicí aplikací. Dálkové ovládání robotu
+
počítač a ovládána instalovanou řídicí aplikací. Dálkové ovládání robotu je realizováno pomocí sítě internet.
je realizováno pomocí sítì internet.
+
 
Tato práce navazuje na bakaláøské práce Jiøího Zemánka a Ondøeje ©antina realizovan
+
Tato práce navazuje na bakalářské práce Jiřího Zemánka a Ondřeje Šantina realizované v roce 2007.
é v roce 2007.
+
 
 +
* '''Ondřej Zeman''', tel: +420 777 068 313, mailto:zemano2@fel.cvut.cz

Revision as of 09:07, 5 May 2010

Robot HERO - ruka

Autor: Ondřej Zeman

Bakalářské práce 2008

Cílem této bakalářské práce je doplnit řízení mechanického manipulátoru s pěti stupni volnosti robotu HERO, který byl modernizován v rámci bakalářských prací realizovaných v roce 2007.

Ruka bude vybavena pohony firmy Maxon motor a.g. napojenými přes sběrnici CANopen na stávající řídicí počítač a ovládána instalovanou řídicí aplikací. Dálkové ovládání robotu je realizováno pomocí sítě internet.

Tato práce navazuje na bakalářské práce Jiřího Zemánka a Ondřeje Šantina realizované v roce 2007.