Difference between revisions of "Bp 215 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 15: Line 15:
 
V dalších třech kapitolách jsou popsány
 
V dalších třech kapitolách jsou popsány
 
metody pro návrh regulátorů, tedy Smithův prediktor, metoda GMK a frekvenční metody
 
metody pro návrh regulátorů, tedy Smithův prediktor, metoda GMK a frekvenční metody
syntézy a tyto metody jsou použity na čtyři typy smyšlených přenosů a jsou zhodno-
+
syntézy a tyto metody jsou použity na čtyři typy smyšlených přenosů a jsou zhodnoceny
ceny a porovnány výsledky regulace. V závěrečné kapitole jsou navrženy regulátory pro
+
a porovnány výsledky regulace. V závěrečné kapitole jsou navrženy regulátory pro
reálné systémy z úvodu práce vešmi metodami a navíc jsou do regulačních smyček vne-
+
reálné systémy z úvodu práce vešmi metodami a navíc jsou do regulačních smyček vneseny
seny poruchy jako např. porucha na výstupu regulátoru a změna hodnoty zpoždění od
+
poruchy jako např. porucha na výstupu regulátoru a změna hodnoty zpoždění od
 
původně uvažované, což modelovou situaci přibližuje případům, se kterými se setkáváme
 
původně uvažované, což modelovou situaci přibližuje případům, se kterými se setkáváme
 
v reálnýh systémech.
 
v reálnýh systémech.

Revision as of 10:36, 5 May 2010

Řízení systémů s dopravním zpožděním pomocí PID regulátorů

Autor: Václav Trnka

Bakalářské práce 2008

Cílem této bakalářské práce je porovnat různé metody návrhu PID regulátorů pro systémy s dopravním zpožděním. V rámci práce je proveden návrh pro teoretické systémy i pro reálné fyzikální systémy. V úvodu první kapitoly je popsáno dopravní zpoždění z hlediska jeho chování ve frekvenční i časové oblasti, které tvoří teoretický rámec předpokládané práce. Ilustrace těchto výsledků je uvedena v druhé časti první kapitoly na příkladech čtyř modelových systémů s dopravním zpopžděním. V nich je na základě odvození příslušných diferenciálních rovnic vyjádřen přenos systémů.

V dalších třech kapitolách jsou popsány metody pro návrh regulátorů, tedy Smithův prediktor, metoda GMK a frekvenční metody syntézy a tyto metody jsou použity na čtyři typy smyšlených přenosů a jsou zhodnoceny a porovnány výsledky regulace. V závěrečné kapitole jsou navrženy regulátory pro reálné systémy z úvodu práce vešmi metodami a navíc jsou do regulačních smyček vneseny poruchy jako např. porucha na výstupu regulátoru a změna hodnoty zpoždění od původně uvažované, což modelovou situaci přibližuje případům, se kterými se setkáváme v reálnýh systémech.