Difference between revisions of "Bp 215 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 11: Line 11:
 
práce. Ilustrace těchto výsledků je uvedena v druhé časti první kapitoly na příkladech čtyř
 
práce. Ilustrace těchto výsledků je uvedena v druhé časti první kapitoly na příkladech čtyř
 
modelových systémů s dopravním zpopžděním. V nich je na základě odvození příslušných
 
modelových systémů s dopravním zpopžděním. V nich je na základě odvození příslušných
diferenciálních rovnic vyjádřen přenos systémů. V dalších třech kapitolách jsou popsány
+
diferenciálních rovnic vyjádřen přenos systémů.  
 +
 
 +
V dalších třech kapitolách jsou popsány
 
metody pro návrh regulátorů, tedy Smithův prediktor, metoda GMK a frekvenční metody
 
metody pro návrh regulátorů, tedy Smithův prediktor, metoda GMK a frekvenční metody
 
syntézy a tyto metody jsou použity na čtyři typy smyšlených přenosů a jsou zhodno-
 
syntézy a tyto metody jsou použity na čtyři typy smyšlených přenosů a jsou zhodno-
Line 19: Line 21:
 
původně uvažované, což modelovou situaci přibližuje případům, se kterými se setkáváme
 
původně uvažované, což modelovou situaci přibližuje případům, se kterými se setkáváme
 
v reálnýh systémech.
 
v reálnýh systémech.
 +
 +
* '''Trnka Václav''', mailto:trnkav1@fel.cvut.cz
 +
* '''Hušek Petr''', mailto:husek@control.felk.cvut.cz

Revision as of 08:02, 5 May 2010

Řízení systémů s dopravním zpožděním pomocí PID regulátorů

Autor: Václav Trnka

Bakalářské práce 2008

Cílem této bakalářské práce je porovnat různé metody návrhu PID regulátorů pro systémy s dopravním zpožděním. V rámci práce je proveden návrh pro teoretické systémy i pro reálné fyzikální systémy. V úvodu první kapitoly je popsáno dopravní zpoždění z hlediska jeho chování ve frekvenční i časové oblasti, které tvoří teoretický rámec předpokládané práce. Ilustrace těchto výsledků je uvedena v druhé časti první kapitoly na příkladech čtyř modelových systémů s dopravním zpopžděním. V nich je na základě odvození příslušných diferenciálních rovnic vyjádřen přenos systémů.

V dalších třech kapitolách jsou popsány metody pro návrh regulátorů, tedy Smithův prediktor, metoda GMK a frekvenční metody syntézy a tyto metody jsou použity na čtyři typy smyšlených přenosů a jsou zhodno- ceny a porovnány výsledky regulace. V závěrečné kapitole jsou navrženy regulátory pro reálné systémy z úvodu práce vešmi metodami a navíc jsou do regulačních smyček vne- seny poruchy jako např. porucha na výstupu regulátoru a změna hodnoty zpoždění od původně uvažované, což modelovou situaci přibližuje případům, se kterými se setkáváme v reálnýh systémech.