Difference between revisions of "Bp 215 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Automatické doplnění odkazu na PDF)
Line 4: Line 4:
  
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 +
 +
[[Media:Bp 2008 trnka vaclav.pdf|Stáhnout práci v PDF]]
  
 
[[Image:215_bp.gif]]
 
[[Image:215_bp.gif]]

Revision as of 00:14, 8 March 2014

Řízení systémů s dopravním zpožděním pomocí PID regulátorů

Autor: Václav Trnka

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

215 bp.gif

Cílem této bakalářské práce je porovnat různé metody návrhu PID regulátorů pro systémy s dopravním zpožděním. V rámci práce je proveden návrh pro teoretické systémy i pro reálné fyzikální systémy. V úvodu první kapitoly je popsáno dopravní zpoždění z hlediska jeho chování ve frekvenční i časové oblasti, které tvoří teoretický rámec předpokládané práce. Ilustrace těchto výsledků je uvedena v druhé časti první kapitoly na příkladech čtyř modelových systémů s dopravním zpopžděním. V nich je na základě odvození příslušných diferenciálních rovnic vyjádřen přenos systémů.

V dalších třech kapitolách jsou popsány metody pro návrh regulátorů, tedy Smithův prediktor, metoda GMK a frekvenční metody syntézy a tyto metody jsou použity na čtyři typy smyšlených přenosů a jsou zhodnoceny a porovnány výsledky regulace. V závěrečné kapitole jsou navrženy regulátory pro reálné systémy z úvodu práce vešmi metodami a navíc jsou do regulačních smyček vneseny poruchy jako např. porucha na výstupu regulátoru a změna hodnoty zpoždění od původně uvažované, což modelovou situaci přibližuje případům, se kterými se setkáváme v reálnýh systémech.