Bp 214 cz

From DCEwiki
Revision as of 08:00, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Automatizovaná malopěstírna

Autor: Jan Stehlík

Bakalářské práce 2008

Cílem této práce je navrhnout řídící a měřící jednotku pro malopěstírnu pokojových rostlin. Tato jednotka by měla být modulární a jednoduše přeprogramovatelná, aby mohla sloužit k řízení podobných systémů jako jsou klimoboxy, terária nebo inkubátory. Návrh desky plošných spojů by měl být proveden s přihlédnutím k možnostem domácí výroby.

Zdrojové kody, schémata a výrobní data budou distribuována pod licenční GPL, což znamená, že mohou být dále distribuována a upravována, avšak autor za ně nenese žádnou právní odpovědnost. Smyslem této práce je nabídnout jednoduchou a uživatelsky přívětivou alternativu k drahým komerčním systémům a proto je psána v angličtině aby měla šanci se případně rozšířit do světa a najít si své uživatele at' už v menších biologických výzkumných zařízeních, či v domácnostech. Dále tato práce srovnává různé senzory enviromentálních veličin u uvádí čtenáře do problematiky konstrukce growboxu nebo paludária.