Difference between revisions of "Bp 213 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Automatické doplnění odkazu na PDF)
Line 4: Line 4:
  
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 +
 +
[[Media:Bp 2008 riedel marek.pdf|Stáhnout práci v PDF]]
  
 
[[Image:213_bp.gif]]
 
[[Image:213_bp.gif]]

Revision as of 00:14, 8 March 2014

Monitorování městské dopravy pomocí plovoucích vozidel

Autor: Marek Riedel

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

213 bp.gif

Zber GPS dát z dopravy pomocou plávajúcich vozidiel. Plávajúce vozidlá sú vozidlá, ktoré jazdia v mestskej doprave a v pravidelných intervaloch zaznamenávajú svoju GPS pozíciu. Takýto záznam a odoslanie GPS polohy umožňuje aj použité zariadenie POSITRA GC 072 240F firmy LEVEL. Tieto namerané pozície sa odosielajú na server, kde sa uložia. Dáta sa následne vyhodnocujú a určuje sa z nich stav dopravy v meste. Moja práca sa zaoberá iba zberom a ukladaním nameraných dát.