Difference between revisions of "Bp 209 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 7: Line 7:
 
Cílem této bakalářské práce jeseznámení se s fuzzy PID regulátory, jejich návrhem a
 
Cílem této bakalářské práce jeseznámení se s fuzzy PID regulátory, jejich návrhem a
 
poté jejich srovnáním s klasicýymi PID regulátory.
 
poté jejich srovnáním s klasicýymi PID regulátory.
V první části se práce zabývá základní fuzzy logikou potřebnou pro fuzzy PID re-
+
 
gulátory a vysvětlením základních pojmů. Druhá část práce popisuje fuzzy regulátory
+
V první části se práce zabývá základní fuzzy logikou potřebnou pro fuzzy PID regulátory a vysvětlením základních pojmů. Druhá část práce popisuje fuzzy regulátory a zabývá se postupem návrhu fuzzy PID regulátorů. Třetí část se zabýváa srovnáním výledků regulace mnou navržených regulátorů s klasickými PID regulátory. Návrh a simulace regulátorů budu provovádět v prostředí Matlab R2007b.
a zabývá se postupem návrhu fuzzy PID regulátorů. Třetí část se zabýváa srovnáním výledků regulace mnou navržených regulátorů s klasickými PID regulátory. Návrh a
+
 
simulace regulátorů budu provovádět v prostředí Matlab R2007b.
+
* '''Popelka Jan''', tel: +420 605 535 897, mailto:popelj3@fel.cvut.cz
 +
* '''Ing. Petr Hušek, Ph.D.''', tel: +420 224 357 336, mailto:husek@fel.cvut.cz
 +
* '''Doc. Ing. Antonín Stříbrský, CSc.''', tel: +420 224 357 402, mailto:stribrsk@fel.cvut.cz

Revision as of 08:39, 5 May 2010

Řízení pomocí fuzzy PID regulátorů

Autor: Jan Popelka

Bakalářské práce 2008

Cílem této bakalářské práce jeseznámení se s fuzzy PID regulátory, jejich návrhem a poté jejich srovnáním s klasicýymi PID regulátory.

V první části se práce zabývá základní fuzzy logikou potřebnou pro fuzzy PID regulátory a vysvětlením základních pojmů. Druhá část práce popisuje fuzzy regulátory a zabývá se postupem návrhu fuzzy PID regulátorů. Třetí část se zabýváa srovnáním výledků regulace mnou navržených regulátorů s klasickými PID regulátory. Návrh a simulace regulátorů budu provovádět v prostředí Matlab R2007b.