Bp 208 cz

From DCEwiki
Revision as of 09:29, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Příprava studijních materiálů v oboru řídicí technika

Autor: Miroslav Pech

Bakalářské práce 2008

208 bp cz.gif

Cílem této práce bylo vytvoření sady řešených a neřešených příkladů, které budou sloužit k podpoře výuky řídící techniky. Tato bakalářská práce byla koncipována jako součást větší sbírky příkladů, vytvářené skupinou studentů a učitelů na katedře řídící techniky fakulty elektrotechnické. Protože je toto téma poměrně rozsáhlé, zabývám se v této práci pouze kapitolami Regulační smyčka a základní typy regulátorů a Frekvenční metody návrhu regulátorů. Na závěr práce jsem v prostředí Matlab vytvořil program, který by měl studentům pomoci navrhovat regulátory frekvenčními metodami.