Difference between revisions of "Bp 208 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 12: Line 12:
 
metody návrhu regulátorů. Na závěr práce jsem v prostředí Matlab vytvořil program,
 
metody návrhu regulátorů. Na závěr práce jsem v prostředí Matlab vytvořil program,
 
který by měl studentům pomoci navrhovat regulátory frekvenčními metodami.
 
který by měl studentům pomoci navrhovat regulátory frekvenčními metodami.
 +
 +
* '''Pech Miroslav''', tel: +420 777 629 576, mailto:miroslav.pech@gmail.com
 +
* '''Ing. Jiří Roubal, Ph.D.''', tel: +420 224 357 687, mailto:roubalj@control.felk.cvut.cz, web: http://dce.felk.cvut.cz/roubal/

Revision as of 08:36, 5 May 2010

Příprava studijních materiálů v oboru řídicí technika

Autor: Miroslav Pech

Bakalářské práce 2008

Cílem této práce bylo vytvoření sady řešených a neřešených příkladů, které budou sloužit k podpoře výuky řídící techniky. Tato bakalářská práce byla koncipována jako součást větší sbírky příkladů, vytvářené skupinou studentů a učitelů na katedře řídící techniky fakulty elektrotechnické. Protože je toto téma poměrně rozsáhlé, zabývám se v této práci pouze kapitolami Regulační smyčka a základní typy regulátorů a Frekvenční metody návrhu regulátorů. Na závěr práce jsem v prostředí Matlab vytvořil program, který by měl studentům pomoci navrhovat regulátory frekvenčními metodami.