Difference between revisions of "Bp 208 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Automatické doplnění odkazu na PDF)
Line 4: Line 4:
  
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 +
 +
[[Media:Bp 2008 pech miroslav.pdf|Stáhnout práci v PDF]]
  
 
[[Image:208_bp_cz.gif]]
 
[[Image:208_bp_cz.gif]]

Revision as of 00:14, 8 March 2014

Příprava studijních materiálů v oboru řídicí technika

Autor: Miroslav Pech

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

208 bp cz.gif

Cílem této práce bylo vytvoření sady řešených a neřešených příkladů, které budou sloužit k podpoře výuky řídící techniky. Tato bakalářská práce byla koncipována jako součást větší sbírky příkladů, vytvářené skupinou studentů a učitelů na katedře řídící techniky fakulty elektrotechnické. Protože je toto téma poměrně rozsáhlé, zabývám se v této práci pouze kapitolami Regulační smyčka a základní typy regulátorů a Frekvenční metody návrhu regulátorů. Na závěr práce jsem v prostředí Matlab vytvořil program, který by měl studentům pomoci navrhovat regulátory frekvenčními metodami.