Difference between revisions of "Bp 207 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 10: Line 10:
 
věnována právě formátu pevné řádové čárky z důvodu jeho nepříliš velkého rozšíření
 
věnována právě formátu pevné řádové čárky z důvodu jeho nepříliš velkého rozšíření
 
v aplikacích číslicové techniky a implementaci knihovny jazyka C pro práci s aritmetikou
 
v aplikacích číslicové techniky a implementaci knihovny jazyka C pro práci s aritmetikou
tohoto formátu. Cílem práce je navrhnout číslicové algoritmy pro obecně použitelnou formu
+
tohoto formátu.  
 +
 
 +
Cílem práce je navrhnout číslicové algoritmy pro obecně použitelnou formu
 
regulátoru se dvěma stupni volnosti a filtrací vstupu, modifikovanou verzi PID regulátoru a
 
regulátoru se dvěma stupni volnosti a filtrací vstupu, modifikovanou verzi PID regulátoru a
 
obecného Kalmanova filtru a především pak ukázat vliv použití formátu pevné řádové čárky
 
obecného Kalmanova filtru a především pak ukázat vliv použití formátu pevné řádové čárky
Line 16: Line 18:
 
prostředků použity tzv. systémové funkce poskytované programem Matlab, jejichž
 
prostředků použity tzv. systémové funkce poskytované programem Matlab, jejichž
 
problematice je věnována také podstatná část této práce.
 
problematice je věnována také podstatná část této práce.
 +
 +
* '''Martinec Jan''', tel: +420 723 508 239, mailto:martij9@fel.cvut.cz
 +
* '''Ing. Holub Ondřej''', tel: +420 224 355 707, mailto:holubo2@control.felk.cvut.cz
 +
* '''Ing. Špinka Ondřej''', tel: +420 224 355 713, mailto:spinkao@fel.cvut.cz

Revision as of 08:35, 5 May 2010

Podpora návrhu číslicových regulátorů

Autor: Jan Martinec

Bakalářské práce 2008

Tato práce se zabývá implementací několika druhů číslicových regulátorů a Kalmanova filtru v programovacím jazyce C a to jak v klasickém binární reprezentaci čísel formátu plovoucí řádové čárky, tak i ve formátu pevné řádové čárky. Významná pozornost je věnována právě formátu pevné řádové čárky z důvodu jeho nepříliš velkého rozšíření v aplikacích číslicové techniky a implementaci knihovny jazyka C pro práci s aritmetikou tohoto formátu.

Cílem práce je navrhnout číslicové algoritmy pro obecně použitelnou formu regulátoru se dvěma stupni volnosti a filtrací vstupu, modifikovanou verzi PID regulátoru a obecného Kalmanova filtru a především pak ukázat vliv použití formátu pevné řádové čárky na průběhy regulace a filtrace. K účelům testování navržených algoritmů jsou kromě jiných prostředků použity tzv. systémové funkce poskytované programem Matlab, jejichž problematice je věnována také podstatná část této práce.