Difference between revisions of "Bp 207 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
=Podpora návrhu číslicových regulátorů =
 
=Podpora návrhu číslicových regulátorů =
  
'''Autor:'''  
+
'''Autor:''' Jan Martinec
  
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 +
 +
Tato práce se zabývá implementací několika druhů číslicových regulátorů a Kalmanova
 +
filtru v programovacím jazyce C a to jak v klasickém binární reprezentaci čísel formátu
 +
plovoucí řádové čárky, tak i ve formátu pevné řádové čárky. Významná pozornost je
 +
věnována právě formátu pevné řádové čárky z důvodu jeho nepříliš velkého rozšíření
 +
v aplikacích číslicové techniky a implementaci knihovny jazyka C pro práci s aritmetikou
 +
tohoto formátu. Cílem práce je navrhnout číslicové algoritmy pro obecně použitelnou formu
 +
regulátoru se dvěma stupni volnosti a filtrací vstupu, modifikovanou verzi PID regulátoru a
 +
obecného Kalmanova filtru a především pak ukázat vliv použití formátu pevné řádové čárky
 +
na průběhy regulace a filtrace. K účelům testování navržených algoritmů jsou kromě jiných
 +
prostředků použity tzv. systémové funkce poskytované programem Matlab, jejichž
 +
problematice je věnována také podstatná část této práce.

Revision as of 21:00, 16 April 2010

Podpora návrhu číslicových regulátorů

Autor: Jan Martinec

Bakalářské práce 2008

Tato práce se zabývá implementací několika druhů číslicových regulátorů a Kalmanova filtru v programovacím jazyce C a to jak v klasickém binární reprezentaci čísel formátu plovoucí řádové čárky, tak i ve formátu pevné řádové čárky. Významná pozornost je věnována právě formátu pevné řádové čárky z důvodu jeho nepříliš velkého rozšíření v aplikacích číslicové techniky a implementaci knihovny jazyka C pro práci s aritmetikou tohoto formátu. Cílem práce je navrhnout číslicové algoritmy pro obecně použitelnou formu regulátoru se dvěma stupni volnosti a filtrací vstupu, modifikovanou verzi PID regulátoru a obecného Kalmanova filtru a především pak ukázat vliv použití formátu pevné řádové čárky na průběhy regulace a filtrace. K účelům testování navržených algoritmů jsou kromě jiných prostředků použity tzv. systémové funkce poskytované programem Matlab, jejichž problematice je věnována také podstatná část této práce.