Difference between revisions of "Bp 206 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 6: Line 6:
  
 
Předkládaná bakalářská práce se dá rozdělit do dvou hlavních částí. V první části se práce zabývá především teoretickým základem lingvistických vyjádření experta ke konstrukci pravidel ve fuzzy systémech a stručným úvodem do fuzzy množin, který je nezbytný pro pochopení dalšího textu. Následují teoretické poznatky z konstrukce fuzzy regulátorů, kde se rozeberou postupy použité při řízení konkrétního systému couvajícího vozíku. Do pomyslné druhé části lze zařadit rozbor metody zabývající se konstrukcí pravidel z naměřených vstupů a výstupů při demonstraci řízení nelineárního systému couvajícího vozíku expertem. Poslední kapitola práce je věnována konečnému návrhu fuzzy regulátoru a realizací řízení systému couvajícího vozíku v prostředí Matlab.
 
Předkládaná bakalářská práce se dá rozdělit do dvou hlavních částí. V první části se práce zabývá především teoretickým základem lingvistických vyjádření experta ke konstrukci pravidel ve fuzzy systémech a stručným úvodem do fuzzy množin, který je nezbytný pro pochopení dalšího textu. Následují teoretické poznatky z konstrukce fuzzy regulátorů, kde se rozeberou postupy použité při řízení konkrétního systému couvajícího vozíku. Do pomyslné druhé části lze zařadit rozbor metody zabývající se konstrukcí pravidel z naměřených vstupů a výstupů při demonstraci řízení nelineárního systému couvajícího vozíku expertem. Poslední kapitola práce je věnována konečnému návrhu fuzzy regulátoru a realizací řízení systému couvajícího vozíku v prostředí Matlab.
 +
 +
* '''Vladimír Kučera''', tel: +420 737 438 497, mailto:vladakuc@gmail.com
 +
* '''Petr Hušek''', mailto:husek@control.felk.cvut.cz

Revision as of 08:32, 5 May 2010

Řízení couvajícího vozíku s využitím fuzzy logiky

Autor: Vladimír Kučera

Bakalářské práce 2008

Předkládaná bakalářská práce se dá rozdělit do dvou hlavních částí. V první části se práce zabývá především teoretickým základem lingvistických vyjádření experta ke konstrukci pravidel ve fuzzy systémech a stručným úvodem do fuzzy množin, který je nezbytný pro pochopení dalšího textu. Následují teoretické poznatky z konstrukce fuzzy regulátorů, kde se rozeberou postupy použité při řízení konkrétního systému couvajícího vozíku. Do pomyslné druhé části lze zařadit rozbor metody zabývající se konstrukcí pravidel z naměřených vstupů a výstupů při demonstraci řízení nelineárního systému couvajícího vozíku expertem. Poslední kapitola práce je věnována konečnému návrhu fuzzy regulátoru a realizací řízení systému couvajícího vozíku v prostředí Matlab.