Bp 205 cz

From DCEwiki
Revision as of 08:29, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Řadič sběrnice CAN připojený k PC přes sběrnici USB

Autor: Jan Kříž

Bakalářské práce 2008

Cílem práce je seznámit se s vlastnostmi a funkcí sbernice CAN, pripravit prehled mikroprocesorových obvodu, predevším s architekturou ARM, vhodných pro realizaci prevodníku USB/CAN a dále se seznámit s hardware založeným na mikrokontroléru LPC2148 v kombinaci s radicem sbernice CAN SJA1000 navrženým spolecností PiKRON.

Pro dodaný hardware navrhnout firmware prevodníku a adaptaci ovladace pro pocítac PC. Realizovaný prevodník vyzkoušet a zhodnotit rešení.