Difference between revisions of "Bp 205 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 10: Line 10:
 
na mikrokontroléru LPC2148 v kombinaci s radicem sbernice CAN
 
na mikrokontroléru LPC2148 v kombinaci s radicem sbernice CAN
 
SJA1000 navrženým spolecností PiKRON.
 
SJA1000 navrženým spolecností PiKRON.
 +
 
Pro dodaný hardware navrhnout firmware prevodníku a adaptaci ovladace
 
Pro dodaný hardware navrhnout firmware prevodníku a adaptaci ovladace
 
pro pocítac PC. Realizovaný prevodník vyzkoušet a zhodnotit rešení.
 
pro pocítac PC. Realizovaný prevodník vyzkoušet a zhodnotit rešení.
 +
 +
* '''Kříž Jan''', tel: +420 607 122 718, mailto:krizj1@fel.cvut.cz
 +
* '''Ing. Píša Pavel''', tel: +420 224 357 554, mailto:pisa@control.felk.cvut.cz, web: http://cmp.felk.cvut.cz/~pisa/
 +
* '''PiKRON s.r.o''', tel: +420 296 781 671, mailto:pikron@pikron.com, web: http://www.pikron.com

Revision as of 07:29, 5 May 2010

Řadič sběrnice CAN připojený k PC přes sběrnici USB

Autor: Jan Kříž

Bakalářské práce 2008

Cílem práce je seznámit se s vlastnostmi a funkcí sbernice CAN, pripravit prehled mikroprocesorových obvodu, predevším s architekturou ARM, vhodných pro realizaci prevodníku USB/CAN a dále se seznámit s hardware založeným na mikrokontroléru LPC2148 v kombinaci s radicem sbernice CAN SJA1000 navrženým spolecností PiKRON.

Pro dodaný hardware navrhnout firmware prevodníku a adaptaci ovladace pro pocítac PC. Realizovaný prevodník vyzkoušet a zhodnotit rešení.