Bp 201 cz

From DCEwiki
Revision as of 10:21, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Laboratorní model pro výzkum prostorově distribuovaného řízení

Autor: Václav Klemš

Bakalářské práce 2008

Soubor:201 bp cz.jpg

Cílem práce je postavit jednoduchý laboratorní model pro testování nových metod ří- zení prostorově distribuovaných systémù. Konkrétně, cílem bude osadit asi 2 m tenkou hliníkovou tyč rovnoměrně řadou (několika desítek) topných tělísek i snímačù teploty a navrhnout elektronické obvody realizující prostorový distribuovaný regulátor (každá buňka takového distribuovaného regulátoru čte teplotu z jednoho snímače a reguluje spínání jednoho tranzistoru, k tomu navíc komunikuje se sousedními buňkami.