Difference between revisions of "Bp 199 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
=Regulace teploty =
+
=Regulace teploty=
  
'''Autor:'''  
+
'''Autor:''' Karel Jonáš
  
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 +
 +
Cílem této bakalářské práce - GUI pro návrh PID regulátorů bylo vytvořit v MATLABu jednoduché GUI
 +
(Grafické uživatelské rozhraní) pro návrh a nastavení PID (Proporcionálně-Integračně-Derivačních) regulátorů.
 +
 +
Metoda návrhu je použitelná pro jakýkoliv lineární systém, u kterého známe model regulované soustavy - jeho
 +
přenos. Je založena na frekvenčních metodách návrhu, které využívají tvarování Nyquistovy charakteristiky
 +
pro otevřenou smyčku podle uživatelem zadané fázové nebo amplitudové bezpečnosti. Navržené regulátory by měly
 +
splňovat všechny předepsané uživatelské požadavky, především amplitudovou nebo fázovou bezpečnost a požadovanou
 +
maximální ustálenou odchylku na jednotkový skok nebo rampu žádané hodnoty.
 +
 +
Výsledkem návrhu regulátoru je grafické znázornění roviny s hodnotami parametrů regulátoru, které tyto
 +
požadavky splňují. Součástí GUI je také zobrazení přechodových a frekvenčních charakteristik pro konkrétně
 +
zvolené hodnoty parametrů regulátoru.
 +
 +
* Petr Jonáš, tel: +420 607 517 683, mailto:pjonas@atlas.cz
 +
* Antonín Stříbrský, tel: +420 224 357 402, mailto:stribrsk@control.felk.cvut.cz

Revision as of 08:15, 5 May 2010

Regulace teploty

Autor: Karel Jonáš

Bakalářské práce 2008

Cílem této bakalářské práce - GUI pro návrh PID regulátorů bylo vytvořit v MATLABu jednoduché GUI (Grafické uživatelské rozhraní) pro návrh a nastavení PID (Proporcionálně-Integračně-Derivačních) regulátorů.

Metoda návrhu je použitelná pro jakýkoliv lineární systém, u kterého známe model regulované soustavy - jeho přenos. Je založena na frekvenčních metodách návrhu, které využívají tvarování Nyquistovy charakteristiky pro otevřenou smyčku podle uživatelem zadané fázové nebo amplitudové bezpečnosti. Navržené regulátory by měly splňovat všechny předepsané uživatelské požadavky, především amplitudovou nebo fázovou bezpečnost a požadovanou maximální ustálenou odchylku na jednotkový skok nebo rampu žádané hodnoty.

Výsledkem návrhu regulátoru je grafické znázornění roviny s hodnotami parametrů regulátoru, které tyto požadavky splňují. Součástí GUI je také zobrazení přechodových a frekvenčních charakteristik pro konkrétně zvolené hodnoty parametrů regulátoru.