Difference between revisions of "Bp 199 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
  
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 +
 +
[[Image:199_bp.gif]]
  
 
Cílem této bakalářské práce - GUI pro návrh PID regulátorů bylo vytvořit v MATLABu jednoduché GUI
 
Cílem této bakalářské práce - GUI pro návrh PID regulátorů bylo vytvořit v MATLABu jednoduché GUI

Revision as of 09:14, 5 May 2010

Regulace teploty

Autor: Jonáš Karel

Bakalářské práce 2008

199 bp.gif

Cílem této bakalářské práce - GUI pro návrh PID regulátorů bylo vytvořit v MATLABu jednoduché GUI (Grafické uživatelské rozhraní) pro návrh a nastavení PID (Proporcionálně-Integračně-Derivačních) regulátorů.

Metoda návrhu je použitelná pro jakýkoliv lineární systém, u kterého známe model regulované soustavy - jeho přenos. Je založena na frekvenčních metodách návrhu, které využívají tvarování Nyquistovy charakteristiky pro otevřenou smyčku podle uživatelem zadané fázové nebo amplitudové bezpečnosti. Navržené regulátory by měly splňovat všechny předepsané uživatelské požadavky, především amplitudovou nebo fázovou bezpečnost a požadovanou maximální ustálenou odchylku na jednotkový skok nebo rampu žádané hodnoty.

Výsledkem návrhu regulátoru je grafické znázornění roviny s hodnotami parametrů regulátoru, které tyto požadavky splňují. Součástí GUI je také zobrazení přechodových a frekvenčních charakteristik pro konkrétně zvolené hodnoty parametrů regulátoru.