Difference between revisions of "Bp 198 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
  
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 +
 +
[[Image:198_bp_cz.gif]]
  
 
Cílem této bakalářské práce - GUI pro návrh PID regulátorů bylo vytvořit v MATLABu jednoduché GUI (Grafické uživatelské rozhraní) pro návrh a nastavení PID (Propor-cionálně-Integračně-Derivačních) regulátorů.
 
Cílem této bakalářské práce - GUI pro návrh PID regulátorů bylo vytvořit v MATLABu jednoduché GUI (Grafické uživatelské rozhraní) pro návrh a nastavení PID (Propor-cionálně-Integračně-Derivačních) regulátorů.

Revision as of 10:13, 5 May 2010

GUI pro návrh PID regulátorů

Autor: Karel Jonáš

Bakalářské práce 2008

198 bp cz.gif

Cílem této bakalářské práce - GUI pro návrh PID regulátorů bylo vytvořit v MATLABu jednoduché GUI (Grafické uživatelské rozhraní) pro návrh a nastavení PID (Propor-cionálně-Integračně-Derivačních) regulátorů. Metoda návrhu je použitelná pro jakýkoliv lineární systém, u kterého známe model regulované soustavy - jeho přenos. Je založena na frekvenčních metodách návrhu, které využívají tvarování Nyquistovy charakteristiky pro otevřenou smyčku podle uživatelem zadané fázové nebo amplitudové bezpečnosti. Navržené regulátory by měly splňovat všechny předepsanné uživatelské požadavky, především amplitudovou nebo fázovou bezpečnost a požadovanou maximální ustálenou odchylku na jednotkový skok nebo rampu žádané hodnoty.

Výsledkem návrhu regulátoru je grafcké znázornění roviny s hodnotami parametrů reguláoru, které tyto požadavky splňují. Součastné GUI je také zobrazení přechodových a frekvenčních charakteristik pro konkrétně zvolené hodnoty parametrů regulátoru.