Bp 197 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:05, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Elektromechanické ovládání ventilů[edit]

Autor: Zdeněk Hovorka

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

197 bp cz.gif

Cílem této práce je seznámit se s různými návrhy uspořádání elektromechanických ventilů a pro jednu konstrukci navrhnou řízení pomocí různých metod. V práci jsou představeny metody Ziegler-Nichols, geometrického místa kořenů, frekvenční metody, stavová zpětná vazba a polynomiální metoda. Výsledkem je porovnání těchto způsobů návrhu v ohledu na maximální rychlost odezvy a minimálního překmitu daného systému.

Bp 2008 hovorka zdenek.pdf