Bp 197 cz

From DCEwiki
Revision as of 06:48, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Elektromechanické ovládání ventilů

Autor: Zdeněk Hovorka

Bakalářské práce 2008

Cílem této práce je seznámit se s různými návrhy uspořádání elektromechanických ventilů a pro jednu konstrukci navrhnou řízení pomocí různých metod. V práci jsou představeny metody Ziegler-Nichols, geometrického místa kořenů, frekvenční metody, stavová zpětná vazba a polynomiální metoda. Výsledkem je porovnání těchto způsobů návrhu v ohledu na maximální rychlost odezvy a minimálního překmitu daného systému.